VIVU in the Vimaru – TRUNG QUÂN Thứ Bảy - 20:00 | 06.04.2024 Nhà thi đấu Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Đã kết thúc
VIVU in the Sheraton – LÂN NHÃ & VĂN MAI HƯƠNG Chủ Nhật - 20:00 | 14.01.2024 Sheraton Hải Phòng
Đã kết thúc
VIVU in the Sheraton – TRUNG QUÂN Thứ 6 - 20:00 | 25.08.2023 Sheraton Hải Phòng
Đã kết thúc
VIVU in the Sky – VICKY NHUNG Thứ 7 - 20:00 | 15/07/2022 Flamingo Cát Bà - Hải Phòng
Đã kết thúc
VIVU SHOW – BẰNG KIỀU Thứ 6 - 20:00 | 21/04/2023 VIVU COFFEE – 22 Đường Hồng Bàng – Hải Phòng

Chứng nhận sử dụng quyền tác giả âm nhạc số: 258/2023/HĐQTGAN-HAN/PR.